Werkwijze

In het individuele coachingstraject bij bureau beeker stel je samen met de coach je vraag en doel scherp. Vervolgens bereik je jouw doelen door individuele gesprekken en gerichte opdrachten.

Met de opdrachten en zelf ingebrachte praktijksituaties en de reflectie daarop word je zelfinzicht en bewustzijn vergroot. Hierdoor krijg je meer duidelijkheid over situaties, je motieven, waarden en overtuigingen. Met behulp van dit inzicht vergroot je het zelfsturend vermogen en kun je adequater inspelen op verschillende situaties.  Tevens leggen we voortdurend een koppeling met het geleerde, de opdrachten en je praktijksituatie.

Afspraak, intake, offerte, traject

Interesse? Bel voor een afspraak. Is de klik er na de vrijblijvende intake? Dan krijg jij of het bedrijf waar je werkt, een offerte. Als je akkoord bent, ga je samen praktisch en resultaatgericht aan de slag. Een gemiddeld traject bestaat uit zo’n 5 gesprekken van 1,5 uur.