Coaching onderwijs en interim interne begeleiding

Komt u tijdelijk handen tekort op school? Dan is interim interne begeleiding wellicht iets voor u.  

En hoe behoud je een open, frisse blik en blijf je je verwonderen?

 

Wilt u dat uw leerkrachten zich blijven ontwikkelen?

Binnen bureau beeker vormt onderwijs een rode draad.  In haar coachingspraktijk heeft zij veel medewerkers en teams uit het onderwijs mogen coachen, zowel leidinggevenden, leerkrachten als intern begeleiders (ib).
Steeds wordt zij geraakt door de bevlogenheid voor hun werk en de zorg voor de leerlingen.

Door observaties in klassen, stage te lopen binnen scholen en samen te werken met ervaren ib-ers heeft zij zich het ib-werk eigen gemaakt. Denk hierbij aan bijdragen aan planmatig werken, uitvoeren van groep en leerlingbesprekingen, individuele leerlingenzorg, ondersteuning van leerkrachten, sparringpartner schoolleider, implementeren en ondersteunen van onderwijsvernieuwingen etc.

Als interim ib-er kunnen de taken van de ib-er of zorgcoördinator worden overgenomen wat bijdraagt aan de continuïteit. Bureau Beeker sluit daarbij uiteraard aan bij de vraag en werkwijze van de school. Door de coachende benadering worden medewerkers ondersteund in het vergroten van hun zelfvertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid.