Bedrijfscoaching en re-integratie

Organisaties floreren door mensen. Investeren in mensen en hun vitaliteit is cruciaal voor de continuïteit van uw organisatie. Vitale mensen halen meer uit zichzelf en zijn zichtbaar beter in balans. bureau beeker denkt graag met u mee!

Bedrijfscoaching voor optimale prestatiesstenen-illustratie

bureau beeker helpt als bedrijfscoach om talenten binnen uw bedrijf verder te ontwikkelen, via teamcoaching of door meerdere individuele coachingstrajecten. Ook begeleidt en coacht zij medewerkers bij verzuim en re-integratie.

In bedrijven en organisaties stimuleert zij het leren van en met elkaar. Intervisie is een methodiek die zij regelmatig succesvol introduceert en implementeert.

Coaching van verschillende individuen binnen hetzelfde bedrijf (bedrijfscoaching) geeft de gecoachten het gevoel dat zij niet alleen staan. En wanneer er meerdere individuele coachingstrajecten lopen binnen uw bedrijf, ontdekt bureau beeker dat er samenhang is in individuele vragen. Hiermee kan zij ook op organisatieniveau tendensen signaleren en adviezen geven. Uw organisatie kan daardoor effectiever haar kernwaarden tot uiting brengen. Want pas als de mensen binnen een organisatie het beste uit zichzelf weten te halen, zal de organisatie optimaal presteren.

Lees ook Vitale medewerkers, minder verzuim